ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสวนเงาะ ม.8,9 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
รื้อถอนเสา ปักเสาใหม่ เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ ซอยสวนเงาะ ม.8,9 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (3 วันคือวันที่ 30 ม.ค.2562,วันที่ 1,4 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.)
30/01/2562 09:00
30/01/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด