ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปากซอยวัดโสภณาราม (บ้านขอม) ถึง หน้าโรงพยาบาลเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน sf6)
15/03/2563 08:00
15/03/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด