ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลัง WPT3R-01 ปากทางบ้านหนองบัว เข้าไปจนถึง ต.หวาย และ ต.หนองคู
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง /เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง จาก Pin Type เป็น Line Post Typeบริเวณไฟดับ ช่วงจาก อุปกรณ์ รหัส WPT3R-01 ปากทางบ้านหนองบัว (ดับตลอดไลน์)
02/06/2564 09:00
02/06/2564 17:00
กฟอ.วาปีปทุม
0885958792
พิสิฐพงษ์ ปัดสำราญ
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ