ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าก่อ
ปักเสาขนาด 12.20 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน 20 ต้น
19/10/2562 08:30
19/10/2562 16:30
กฟอ.เซกา
0818796639
ประสิทธิ์ วะสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุญาตดับไฟ