ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านเช็ดอินถึงร้าน นวดนิ้วทอง
ติดตั้ง SF 6 เชื่อมไลน์ F1 , F8 และ เตรียมงานรื้อถอนเซอร์กิจสวิตซ์เชอร์
08/12/2564 08:00
08/12/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด