ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท พนัสพันธุ์สัตว์ ซอยบ้านหนองพรหม 47 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อแก้ไขสายแรงสูงหย่อนยาน
31/03/2561 09:00
31/03/2561 14:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน