ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าปั้ม ปตท.หลังพายัพ ถึง ปั้มแก๊ส LPG ถนนวงแหวนรอบ 2
บริเวณหน้าปั้ม ปตท.หลังพายัพ ถึง ปั้มแก๊ส LPG ถนนวงแหวนรอบ 2
ปรับปรุงพาดสายเพิ่มวงจร
05/05/2565 08:30
05/05/2565 16:30
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด