ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
มิตรภาพ ซ.8 หน้าวัดเลียบ
ทีมงานบำรุงระบบจำหน่าย ดำเนินการปักเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 4ต้น
03/11/2562 09:00
03/11/2562 16:00
กฟจ.นครราชสีมา
044242072
สิทธินนท์ ศรีคชา
ลำดับดาวน์โหลด