ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกโค้งรถไฟ ถึง สามแยกเขาหางตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการรื้อถอนอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด บริเวณบ้านเนินหาด เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่สามแยกโค้งรถไฟ จนถึงสามแยกเขาหางตลาด ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
30/04/2565 09:00
30/04/2565 11:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง