ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยมิตรภาพ 28 ตำบลในเมือง
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
24/11/2564 08:30
24/11/2564 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี
ลำดับดาวน์โหลด
1ซอยมิตรภาพ 28 ตำบลในเมือง