ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
รื้อถอนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ช่วงบ้านดงน้อย ม.8 ต.ศรีสงคราม ตลอดแนวสาย (ฝั่งขวา ทางไป อ.หนองหิน) ถึง บ้านภูหินกอง ต.หนองหิน ในวันที่ 23 และ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 ถึง 16.30น
23/11/2564 09:00
30/11/2564 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991,085-0000749
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน นายณรงค์ ยนจอหอ ผู้ควบคุมงาน
ลำดับดาวน์โหลด