ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ถึง วัดหัวสะพาน
รื้อถอนเสา 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
ติดตั้งเสา 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
22/02/2563 13:00
22/02/2563 16:00
กฟอ.นางรอง
0899470223
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด