ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสี่แยกบ้านทุ่งบ้านแปะ ถึง บ้านมะกอก ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
11/11/2562 09:00
11/11/2562 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808
กีรติ มีดีจันทรังษี