ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกุดโง้ง ฝั่งซ้ายมือ จากสถานีจ่ายไฟ ถึง โรงน้ำแข็งศรีต้นสน ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ย้ายแนวเสา หลบการก่อสร้างถนน
21/02/2562 08:30
21/02/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335/045-911214
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด