ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ 9 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ หมู่ 9 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ใน วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. บริเวณดังนี้ ตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อน้อย ถึง บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ
17/05/2562 08:30
17/05/2562 16:30
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225,056341111
ธีระพัฒน์ สุจริตจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด