ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านยางงาม
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 16.00น.
บริเวณ
- หน้าโรงเรียนบ้านยางงาม ถึง หน่วยเฉพาะกิจ กองทัพเรือ
11/10/2564 09:00
11/10/2564 16:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1