ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยอุดมสุข บ.โคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
12/11/2564 09:00
12/11/2564 17:00
กฟจ.กระบี่
0-43470013 (ภายในเวลาทำการ) , 0-43244101 หรือ PEA Contact Center 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว