ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณห้าแยกรวมมิตรทางไปพิมรา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบริเวณห้าแยกรวมมิตรทางไปพิมรา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
14/10/2564 09:00
14/10/2564 17:00
กฟจ.ระยอง
038601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด