ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนงิ้ว -หัวหนอง อ.บ้านไผ่
ดับไฟพาดสายแรงสูงต่อไลน์ทางไปรีสอร์ทสะเดาหวาน
19/01/2564 09:00
19/01/2564 12:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด