ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.ครูเจริญตลาดปากดง บ้านป่ายาง
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด
11/02/2563 09:00
11/02/2563 16:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055716711
เผชิญ สุขภิรมย์
ลำดับดาวน์โหลด