ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หน้าอบต.บัวลอยถึงฝั่งตรงข้ามโรงแรมพาราไดร์อินน์
จะดำเนินการการปักเสาคอนกรีตแซมไลน์ระบบจำหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์
22/11/2562 09:00
22/11/2562 16:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
สุธี เพ็งวัน