ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าธนาคารกรุงไทย ถึง ซอยบ่อหิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณตลาดลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ตลาดลำนารายณ์ ตั้งแต่หน้าธนาคารกรุงไทย จนถึงซอยบ่อหิน รวมถึงบ้านพักข้าราชการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 ด้วย ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
17/03/2563 08:00
17/03/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ