ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เคหะนาจอมเทียน ถึง ธนาคารออมสินบ้านอำเภา
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าเพื่อหลบงานก่อสร้างถนนสุขุมวิท
22/02/2564 08:00
22/02/2564 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
0867831065
จีรวัฒน์ แก้วเกียน