ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
THA6S-13
ติดตั้ง SF6 แทนโหลดเบรคสวิตช์
29/10/2562 09:00
29/10/2562 16:00
กฟอ.ธาตุพนม
06-45426056
กิตติ มาสสะอาด
ลำดับดาวน์โหลด