ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เชิงสะพานมหาชัย ถนนเส้นวัดเจษฝั่งริมน้ำ ประตูแก้มลิง ก่อนถึงสะพานคลองหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ปรับปรุงระบบจำหน่ายแกัไขสายแรงสูงหย่อนยาน วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
28/04/2562 08:00
28/04/2562 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด