ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสามแยกโรงสี สี่แยกตลาดนัด บ้านฝั่งเกาะ ถึง หน้าวิทยาลัยเทคนิค 2 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณสามแยกโรงสี สี่แยกตลาดนัด บ้านฝั่งเกาะ ถึง หน้าวิทยาลัยเทคนิค 2 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
20/10/2562 08:30
20/10/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด