ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.7 บ้านท่ามะไฟ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง(ข้างวัดท่ามะไฟ)
ดับไฟแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตกและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดับไฟเสาร์และอาทิตย์ที่14-15 พ.ย. 63
14/11/2563 11:03
15/11/2563 17:00
กฟจ.พิจิตร
056611890
ภูธร ท้าวหลวง
ลำดับดาวน์โหลด