ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเทศบาล 40 ซอยเขาคอลอก หมู่ 6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณเทศบาล 40 ซอยเขาคอลอก หมู่ 6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในวันศุกร์ที่ 15 ต.ค.2564 เวลา 09.000-16.00 น.
15/10/2564 09:00
15/10/2564 16:00
กฟอ.บ้านฉาง
038601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด