ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณอาคารพาณิชย์ ตรงข้ามปิ๊งฟิตเนส
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณอาคารพาณิชย์ ตรงข้ามปิ๊งฟิตเนส เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูงเเละเเรงต่ำ
29/09/2562 08:00
29/09/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด