ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 4 หลังใบมีดชั่วคราวตรงข้ามเทพประทาน-วัดพุทธนิมิตร
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าตั้งแต่หน้าเทพประทานถึงวัดพุทธนิมิตร
18/10/2562 09:00
18/10/2562 12:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
อุดม คำแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ