ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ศศิธร 21 ซอย 5
แก้ไขเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงต่ำหักจำนวน 1 ต้น
14/10/2564 09:00
14/10/2564 13:00
กฟอ.ปลวกแดง
0908899546
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ