ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เหนือโรงงานถ้วงไถ่ ถึง ตรงข้ามป้๊มน้ำมันท่าชัย
เหนือโรงงานถ้วงไถ่ ถึง ตรงข้ามป้๊มน้ำมันท่าชัย
19/04/2565 08:30
19/04/2565 16:00
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
พูนศักดิ์ สำรวมใจ
ลำดับดาวน์โหลด
119 เมย.65