ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยกำยาน หมู่ 4 ต.เขาวัว
ซ่อมบำรุงและแก้ไขอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย
08/02/2561 08:00
08/02/2561 17:00
กฟอ.ท่าใหม่
039-433508
บัญชร ลออภักตร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ