ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวัดโพนทอง บ้านหนองแร้ง บ้านหนองงิ้ว บ้านหนองหล่ม
ด้วยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง จะดำเนินการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ ซึ่งในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า
ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกองจึงขอดับกระแสไฟฟ้าในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ซึ่งในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ จะทำให้ ซอยวัดโพนทอง บ้านหนองแร้ง บ้านหนองงิ้ว บ้านหนองหล่ม จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง จึงขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
19/11/2563 09:00
25/11/2563 17:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
สุธี เพ็งวัน