ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณต.ในเมือง เขตเทศบล
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
บริเวณหน้ากองกำกับการตำรวจภูธร เมืองพิจิตร
บริเวณสี่แยกจินเส็ง หน้าธนาคารธนชาติ
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.


18/10/2563 09:00
18/10/2563 11:00
กฟจ.พิจิตร
056611890
ภูธร ท้าวหลวง
ลำดับดาวน์โหลด