ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA07VS-110 ปากทางบ้านไร่บน – Sf6 ชั่วคราว หน้าด่านชั่งน้ำหนัก
ปรับปรุงระบบฯ เพิ่มวงจรการจ่ายไฟ สฟ.จอมทอง
- ย้ายแนวเสาแรงสูง 3 ต้น
15/07/2565 09:00
15/07/2565 12:00
กฟอ.จอมทอง
053-367117 , 053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด