ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบ่อบุ อ.เมืองอำนาจเจริญ ฝั่งซ้ายมือทางไปจังหวัดอุบลราชธานี ถึง บ้านอำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
เปลี่ยขนาดสายไฟฟ้าแรงสูง
14/06/2565 09:00
14/06/2565 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด