ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.ปราจีนตคาม10,11 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
เปลี่ยนหม้อแปลง ซ.ปราจีนตคาม10,11 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
12/02/2561 09:00
12/02/2561 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด