ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านทุงมะส้าน ถึงบ้านห้วยทรายขาว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง และติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ ทุ่งมะส้าน บ้านคาหาร บ้านนาปลาจาด บ้านห้วยผึ้ง บ้านห้วยทรายขาว ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
07/12/2564 09:00
07/12/2564 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด