ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย มิตรภาพ 10
เปลี่ยนสายแรงสูงจากสาย ACSR เป็นสาย SAC
15/02/2562 09:00
15/02/2562 15:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ