ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 5 สาย 13 ถึงสาย 15
ดับไฟเพื่อปฎิบัติงาน พาดสายไฟฟ้าแรงสูง
24/03/2563 08:30
24/03/2563 16:30
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง