ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยตรงข้ามธนาคารกรุงไทยด้านใต้ ถึง ตึกแถวร้านศิริชัยพาณิชย์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงเสริมในระบบจำหน่าย ตรงคลีนิคหมอประชาการแพทย์ จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. บริเวณ ปากซอยตรงข้ามธนาคารกรุงไทยด้านใต้ , ตึกแถวโชคชัยมอเตอร์ , ตึกแถวขายอาหารสัตว์ , ตึกแถวห้างทองสมใจ , ตึกแถวดาโฮมเบเกอรี่ , ตึกแถวอรัญญาคลีนิค , ถนนกลางเมือง , ถนนกลางเมือง ซอย 1 , ถนนกลางเมือง ซอย 2 , ตึกแถวสากลอะไหล่ , ตึกแถวร้านศิริชัยพาณิชย์
18/07/2564 08:30
18/07/2564 12:00
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 , 055642519
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ