ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเตาปูน หมู่ 1, 4 ตำบลช้างข้าม
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง และตัดต้นไม้
12/09/2562 10:00
12/09/2562 12:00
กฟอ.นายายอาม
039491044
วิลาสินี ตลับทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านเตาปูน