ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านแหวนยอด ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต มีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ TR-202 หม้อแปลง PEA 34-006005 (160 เควีเอ) บริเวณหมู่บ้านแหวนยอด ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 12.30 น. (ไฟฟ้าดับเฉพาะบริเวณที่พนักงาน กฟภ.นำเอกสารนี้แจ้งเท่านั้น) ส่งผลทําให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบล่วงหน้า 1 วันด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
15/08/2565 09:00
15/08/2565 12:30
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด