ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนนิคมวิทยา
ผกป.กฟส.อ.นฒ มีแผนงานที่จะดำเนินการรื้อถอนสายแรงต่ำ และ พาดสายแรงต่ำเพิ่มขนาด บริเวณ โรงเรียนนิคมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
21/09/2564 08:30
21/09/2564 17:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง