ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหมอไพโรจน์ ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งทิศเหนือ ถึง ทางแยกร้านอาหารระเบียงริมน้ำ ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ย้ายแนวเสาระบบจำหน่ายแรงสูง รองรับการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
24/12/2561 09:00
24/12/2561 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด