ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 3 - 5 ตำบลหนองน้ำใหญ่ กลุ่มวัดลาดชะโดและ หมู่ 6 ตำบลจักราช กลุ่มแท๊งค์น้ำสีส้ม
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ บริเวณ หมู่ 3-5 หนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19/11/2562 09:00
19/11/2562 12:00
กฟอ.ผักไห่
035391234 ต่อ 12
ธงชัย สถาพร