ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่ามะขาม ชอย 24
สับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูง
29/08/2563 08:00
29/08/2563 12:00
กฟจ.กาญจนบุรี
0926297216
วรวัฒน์ ทองดง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ