ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังวัดโพธิ์เย็น คลองหอทองน้อย ม.9,13 ต.บางยาง
ชุดปฏิบัติงาน กฟจ.ปราจีนบุรี ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ปักเสาไฟฟ้า ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
22/08/2562 09:00
22/08/2562 16:00
กฟอ.บ้านสร้าง
0817150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด