ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามหมู่บ้านชาโตเดล ซอยธนาคารกสิกรหนองมน(ไม่มีบริเวณไฟฟ้าดับ)
การไฟฟ้าทำการติดตั้งแอร์เบรค 115,000 โวลท์ บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านชาโตเดล ซอยธนาคารกสิกรหนองมน
ไม่มีบริเวณไฟฟ้าดับ ปฏิบัติงานโดยทีมงาน HOTLINE
21/03/2561 08:30
21/03/2561 17:00
กฟภ.บางแสน
038-381683,038-381071 ต่อ แผนกปฏิบัติการฯ
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด